Topload

Top - load – plnění do kartonu produktem shora

1. Řešením je Top Load balící linka, které se skládajá ze stavěcího stroje CFM , plnícího (vkládacího) stroje LOM a zavíracího stroje CLM

2.  Řešením je kompaktní Multifunkční balící stroj MFM

Top Load balící linka:

Stavěcí stroj CFM – stroj zajišťuje tvorbu základního tvaru krabice, treje nebo paletky s krokovým (taktovaným) pohybem.

   

 • Stoj je obvykle osazen jednohlavým nástrojem a stavitelným zásobníkem.
 • Stavěcí stroj pomocí vakuových savek vytáhne ze zásobníku jednotlivý plochý přířez příslušného formátu a je rázem razníku a průchodem přes matrici postaven základní tvar krabice, traye nebo paletky.
 • Nejčastější je použití formování s pomocí horkotavného lepidla nebo formování použitím mechanických zámků.
 • Stroj je v provedení s dvouhlavým, tříhlavým nebo vícestupňovým nástrojem pro postavení více krabic současně.
 • Postavené krabice jsou z pod stroje vyvezeny dopravníkem.
 •  

Plnící (vkládací) stroj LOM – stroj zajišťuje založení produktu nebo i skupiny produktů do předem postavené krabice. V plnícím stroji je možno plnit současně i několik krabic současně.

Zavírací stroj CLM – stroj s kontinuální (plynulým)  pohybem, nejčastěji tvořen systémem řemenů a bočních vedení sloužících k uzavření a zalepení krabice postavené ve stavěcím stroji. K uzavření krabice použito horkotavné lepidlo nebo princip mechanického uzavírání.

Multifunkční balící stroj MFM – stroj s krokovým (taktovaným) pohybem je kombinací tří samostatných strojů, a to stavěcího stroje, plnícího (vkládacího) stroje a zavíracího stroje.

   

 • Stoj zajišťuje tvorbu kartonu či treje, vkládání skupiny produktů a následné uzavření krabice.
 • Stroj je kompaktní a nabízí menší zástavní plochu a mnoho jiných výhod.
 • Stroj obsahuje veškeré postupy a funkce balící linky jako stavěcí část, vkládací část a část uzavírání, které jsou popsány v sekci balící linky.
 • Stroj je navržen pro jednohlavý formovací nástroj pro tvorbu kartonů nebo trejů.
 •  

Souvisící stroje

MFM

MFM
Multifunkční stroj 3 v 1

CLM

CLM
Uzavírací kartonovací stroj CLM lze použít v automatické kartonovací lince a nebo samostatně.

CFM

CFM
Stavěcí stroj CFM s možností až trojřadého provedení.