OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Marketing

Prezentace společnosti Viking Mašek, a.s. na zahraničních veletrzích

Cílem projektu je účast na 10 mezinárodních veletrzích s cílem podpořit vývoz našich strojů do stávajících a nových teritorií. Termín ukončení projektu je 1. 3. 2021.