OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Marketing

 

Inovace produktu a procesu ve společnosti Viking Mašek a.s. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025647)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zavedení nové inovované produktové řady modulárního balícího stroje spolu se zavedením procesní inovace.

 

Rozšíření exportu společnosti Viking Mašek na další na další světové trhy (CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0001485)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je účast na 12 mezinárodních veletrzích s cílem podpořit vývoz našich strojů do stávajících a nových teritorií.

Prezentace společnosti Viking Mašek, a.s. na zahraničních veletrzích (CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016544)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je účast na 10 mezinárodních veletrzích s cílem podpořit vývoz našich strojů do stávajících a nových teritorií.