OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Marketing

Rozšíření exportu společnosti Viking Mašek na další na další světové trhy

Cílem projektu je účast na 12 mezinárodních veletrzích s cílem podpořit vývoz našich strojů do stávajících a nových teritorií. Termín ukončení projektu je 31. 12. 2017.

Prezentace společnosti Viking Mašek, a.s. na zahraničních veletrzích

Cílem projektu je účast na 10 mezinárodních veletrzích s cílem podpořit vývoz našich strojů do stávajících a nových teritorií. Termín ukončení projektu je 31. 12. 2022.