Centrum podpory Viking Masek

Všichni ve firmě Viking Mašek jsme pyšní na naše stroje a za svou prací si pevně stojíme.

Historie nám dává za pravdu, že naše stroje dokáží pracovat dlouho, hodně dlouho. A po celou dobu Vám bude náš servis plně k dispozici – spolehlivě a rychle.

Nabízíme Vám různé služby v oblasti servisu a podpory, jako např. plánováni projektu, instalace zařízení, uvádění do provozu, opravy strojů, instalace nových doplňků, prodej a dodání náhradních dílů, atd…

  • Servis – Naši zkušení servisní pracovníci jsou k dispozici pro instalace strojů, opravy strojů, okamžité výjezdy i provádění běžné údržby.
  • Servisní smlouvy – Nabízíme našim zákazníkům servisní smlouvy, dle kterých budeme pravidelně provádět údržbu i servis jejich strojů.
  • Technická podpora – Naši technici jsou schopni poskytnout pomoc pomocí telefonní linky nebo vzdáleného spojení s balícím strojem, abychom Vám minimalizovali čas odstávky.
  • Školení – Poskytujeme našim zákazníkům zaškolení jejich obsluhy nejen při instalaci strojů, ale i kdykoliv později. Ať již u Vás ve firmě nebo v našem Centru balící technologie. Co Vám bude více vyhovovat.
  • Technická dokumentace – Naše barevné manuály s ilustrovaným seznamem použitých dílů jsou poskytovány ke každému stroji.
  • Certifikace – Jsme schopni našim zákazníkům poskytnout certifikaci zařízením jako např. IQ/OQ validace pro farmaceutický průmysl, certifikáty o použitých materiálech, …
  • Údržba – jsem schopni navrhnout pro Vás preventivní opatření pro bezpečnost práce, plán údržby stroje. Abychom Vám minimalizovali prostoje stroje a zajistili spolehlivý chod stroje.